سازمان های شاد و موفق

  آرامش و امنیت را تجربه کنید

  سازمان های شاد و موفق

  سرفصل مطالب:

  بخش اول: مهارت های فردی

    • تعریف و مقدمات
           • مهارت کنترل خشم
    • سازمان های شاد کدامند؟
          • مهارت انتقاد پذیری
    • مهارت خود کنترلی
          • مهارت خودانگیختگی
    • مهارت کاهش استرس
         

  بخش دوم : مهارت های ارتباطی در حوزه سازمان و شرکت

    • بررسی آیین نامه ها و ضوابط شادی موثر 
           • زبان بدن مناسب
    • ترفندهای افزایش روحیه و نشاط کارکنان
          • افزایش تمایل به تغییر رفتار

    • مهارت های ارتباطی
          • اصول برخورد سلسله مراتبی
    • گوش دادن موثر
    

  مهارت های سازمان در ایجاد فضاهای انگیزشی:

    • مقدمه ای بر ارتباطات بازاریابی 
           • زبان بدن مناسب
    • ارتباطات و مفاهیم کاربردی آن
          • افزایش تمایل به تغییر رفتار
    • مهارت های ارتباطی
          • اصول برخورد سلسله مراتبی
    • گوش دادن موثر
         
   

  1
  امنیت

  رفع نواقص و کمبودهای شعب بانک ها وسایر موسسات مالی و اعتباری در خصوص مسایل امنیتی و ارتقاء سطح امنیت شعب

  آموزش

  آموزش به کارکنان شرکت‏ها، مراکز تماس، بیمارستان‏ها، دفاتر خدماتی، بانک‏ها و سایر موسسات مالی و اعتباری

  پایش مستمر

  آمادگی لازم را برای پشتیبانی از خدمات جهت رفع نواقص پروژه های موجود در حین اجرا و پس از انجام آن 

  میزان برگزاری دوره ها

  ایمنی و امنیت شعب بانک ها
  نگاه نو،ذهن نو ،زبان نو، عملکرد نو
  مدیریت خشم، مشتری عصبی 
  اصول و فنون مکالمات تلفنی

  ----- اعطای گواهینامه معتبر در پایان دوره آموزشی -----

  ما مشتاق شنیدن پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما هست

  نام و نام خانوادگی :*

  موضوع :

  پست الکترونیک :*

  متن پیام :*